Dzień Zawodoznawczy

Wybór zawodu jest dla młodego człowieka jak i jego rodziców wielkim wyzwaniem. We współczesnym świecie trudno  jest sprecyzować zainteresowania, możliwości, pasje, które jednoznacznie wskazywałyby kierunek kształcenia i wybór zawodu na przyszłość. Chcąc dopomóc swoim uczniom, wychowankom w tym zakresie w więcej…