Dzień Zawodoznawczy

Wybór zawodu jest dla młodego człowieka jak i jego rodziców wielkim wyzwaniem. We współczesnym świecie trudno  jest sprecyzować zainteresowania, możliwości, pasje, które jednoznacznie wskazywałyby kierunek kształcenia i wybór zawodu na przyszłość. Chcąc dopomóc swoim uczniom, wychowankom w tym zakresie w więcej…

Ferie w bibliotece

Ferie w Mrocznie W czasie tegorocznych ferii zimowych były prowadzone zajęcia w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Mrocznie. Od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. chętni uczniowie dobrze bawili się podczas gier integracyjnych i ruchowych, słuchali bajek i opowiadań. Dużą radość dzieciom przyniosło więcej…