Dzień Zawodoznawczy

Wybór zawodu jest dla młodego człowieka jak i jego rodziców wielkim wyzwaniem. We współczesnym świecie trudno  jest sprecyzować zainteresowania, możliwości, pasje, które jednoznacznie wskazywałyby kierunek kształcenia i wybór zawodu na przyszłość. Chcąc dopomóc swoim uczniom, wychowankom w tym zakresie w Szkole Podstawowej w Mrocznie zorganizowano „Dzień zawodoznawczy”. Jest to cykliczne przedsięwzięcie, które cieszy się dużym zainteresowaniem. W miniony piątek 23 lutego 2018r. pani dyrektor Edyta Zielazna wraz z panem Tomaszem Szczepańskim wójtem Gminy Grodziczno powitali wszystkich zebranych oraz życzyli im owocnych rozmów. Uczniowie z Gminy Grodziczno oraz rodzice mogli skorzystać z doświadczenia i wiedzy fachowców w wielu dziedzinach.  W tym roku dla przedstawicieli zawodów przygotowano 24 stanowiska. Do udziału w dniu zawodoznawczym przystąpili: KPP Nowe Miasto Lubawskie, KP PSP Nowe Miasto Lubawskie, Nadleśnictwo Lidzbark, Masarnia Piotr Szczepańki Mroczno, Miłosz Chmielnik, Urząd Gminy Grodziczno, Starostwo Powiatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Grodzicznie, Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowy Urząd Pracy, Bank Spółdzielczy w Grodzicznie, EXPOM, ORiSTO, Szkłomal, Vorwerk Autotec Polska, Milena Kłosowska, Ośrodek Zdrowia, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie, AKORD, Trans Bet, GEOTEC, Nowe Miasto dla Was, Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie.

Uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych ofertę dalszej edukacji proponowało sześć szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, Zespół Szkół w Lubawie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Lidzbarku.

Zaproszeni goście reprezentujący swoje zawody oraz zakłady pracy poświęcili wolny czas, aby podzielić się wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi, za co serdecznie dziękujemy. Widoczne było duże zainteresowanie młodych ludzi różnymi rodzajami pracy. Mamy nadzieję, iż podjęte przez nas działania pomogą młodzieży w wyborze drogi życiowej.