Bezpieczne ferie

Dnia 16 stycznia 2019r. w Szkole Podstawowej w Mrocznie miało miejsce spotkanie uczniów z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Pogadanka przygotowana przez asp.szt. Pawłą Cherkowskiego oraz mł.asp. Mateusza Soter dotyczyła przekazania informacji uczniom odnośnie bezpiecznego zachowania podczas ferii. Przypomniano uczniom zasady bezpiecznych zabaw zimowych. Szczególną uwagę zwrócono na to, aby nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne.