Dzień zawodoznawczy w Szkole Podstawowej w Mrocznie

Podjęcie decyzji o dalszej ścieżce kształcenia jest dla młodego człowieka jak i jego rodziców wielkim wyzwaniem. Trudno  jest sprecyzować zainteresowania, możliwości, pasje, które jednoznacznie wskazywałyby kierunek kształcenia i wybór zawodu na przyszłość. Chcąc dopomóc uczniom, w tym zakresie w Szkole Podstawowej w Mrocznie zorganizowano „Dzień zawodoznawczy”. Jest to cykliczne przedsięwzięcie, które cieszy się dużym zainteresowaniem. W miniony piątek 22 lutego 2019r. pani dyrektor Edyta Zielazna wraz z panem Tomaszem Szczepańskim wójtem Gminy Grodziczno powitali wszystkich zebranych oraz życzyli im owocnych rozmów. W tym roku odwiedzili nas uczniowie ze szkół podstawowych z terenu powiatu nowomiejskiego, którzy mogli skorzystać z doświadczenia i wiedzy fachowców w wielu dziedzinach.

Do udziału w dniu zawodoznawczym przystąpili: KPP Nowe Miasto Lubawskie, KP PSP Nowe Miasto Lubawskie, Nadleśnictwo Lidzbark, Masarnia Piotr Szczepańki Mroczno, Urząd Gminy Grodziczno, Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim, Gazeta Nowomiejska, Powiatowy Urząd Pracy, Bank Spółdzielczy w Grodzicznie, EXPOM, Vorwerk Autotec Polska, Galbet, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie, Trans Bet, Nowe Miasto dla Was, Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie, 4 Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego w Brodnicy, Pałac Mortęgi, Informatyczna Edukacja – Jan Bielaszka, Metal-Plast, Karolina Krajewska, Edward Żuralski, Piotr Machujski, Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.

Uczniom szkół podstawowych i klas gimnazjalnych ofertę dalszej edukacji proponowało sześć szkół ponadpodstawowych: Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, Zespół Szkół w Lubawie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Lidzbarku.

Zaproszeni goście reprezentujący swoje zawody oraz zakłady pracy poświęcili wolny czas, aby podzielić się wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi, za co serdecznie dziękujemy. Widoczne było duże zainteresowanie młodych ludzi różnymi rodzajami pracy. Mamy nadzieję, iż podjęte przez nas działania pomogą młodzieży w wyborze drogi życiowej.