Spotkanie nauczycieli matematyki z Gminy Grodziczno

Spotkanie odbyło się 21 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Mrocznie. Spotkanie zorganizowały: p. Daniela Osicka i Krystyna Socha dla nauczycieli pracujących w szkołach Gminy Grodziczno. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych w Boleszynie, Grodzicznie i Zajączkowie.

Harmonogram spotkania:

  1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania
  2. Zapoznanie się (krótkie przedstawienie się uczestników dotyczące miejsca pracy, stażu pracy)

3.  Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na temat:

– podręczników

– przygotowywania prac klasowych, kartkówek, przykładowych zadań egzaminacyjnych

– brania udziału w konkursach matematycznych oraz zorganizowania  konkursu gminnego

– motywowania uczniów do nauki

– szkoleń, warsztatów, konferencji metodycznych

– organizacji egzaminu próbnego i właściwego ósmoklasisty

4. Propozycje dalszych spotkań