Konkurs pięknego czytania

Dnia 27.03.2019 r. w auli Szkoły Podstawowej w Mrocznie odbył się szkolny konkurs pięknego czytania, który przebiegał pod hasłem „Pięknie czytamy, bo litery znamy.”

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas 1-3. Każdą klasę reprezentowało troje uczniów, wybranych przez wychowawcę. Konkurs miał za zadanie wyłonienie mistrza pięknego czytania. Jury w składzie: p. Justyna Truszczyńska z GBP w Grodzicznie, p. Jolanta Jonowska i p. Marika Dałkowska z SP Mroczno oceniało płynność, bezbłędność, wyrazistość, dykcję i interpretację czytanych tekstów. Piękne czytanie od najmłodszych lat przynosi cenne korzyści językowe i umysłowe, to cenna umiejętność w życiu każdego ucznia.

Mistrzem pięknego czytania została Laura Renkel z klasy III, drugie miejsce zdobyła Kinga Ługiewicz z klasy I, trzecie miejsce uzyskała Katarzyna Kobylska z klasy III, a wyróżnienie otrzymała Olga Szczepańska z klasy II. Wszyscy zostali nagrodzeni za trud włożony w przygotowanie do konkursu. Konkurs zorganizowała i prowadziła p. Hanna Gajek z Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Mrocznie. Dziękuję uczestnikom, wychowawcom i jury za współpracę i poświęcony czas.

Hanna Gajek