Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2019

Uczniowie ze  Szkoły Podstawowej z Mroczna

 najlepsi w eliminacjach powiatowych i w województwie

w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2019

      Po zmaganiach na etapie powiatowym w konkursie „OTWP Młodzież Zapobiega Pożarom”, najlepsi w kategorii wiekowej klas I- VI, zostali reprezentanci SP w Mrocznie:

I miejsce zajął Krystian Kobylski, a  na II miejscu uplasował się Hubert Szczepański. Według regulaminu zwycięzca na szczeblu powiatowym reprezentuje powiat w konkursie wojewódzkim. Tak było i tym razem. Krystian brał udział w kolejnym etapie.

Dnia 26 kwietnia 2019 roku, w Ostródzie odbyły się kolejne zmagania naszego ucznia w eliminacjach- wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Konkurs odbył się w formule testu pisemnego składającego się z trzydziestu pytań, prowadzonego w poszczególnych kategoriach wiekowych. Część pisemna wyłoniła najlepszych uczniów z poszczególnych grup wiekowych, którzy zostali zakwalifikowani do ustnego sprawdzianu wiedzy. W pierwszej i drugiej części turnieju Krystian Kobylski nie miał sobie równych. Najlepiej rozwiązał test oraz zwyciężył w części ustnej, zajmując I miejsce.                                                                                                             Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia Krystianowi w zmaganiach na ostatnim już szczeblu turnieju- centralnym, który odbędzie się w tym roku na terenie powiatu częstochowskiego,  na przełomie maja/czerwca. Opiekunem uczniów jest nauczycielka SP w Mrocznie Anna Wioletta Kamińska.

Zakres wiedzy uczestników turnieju jest obszerny i obejmuje :

Tradycję i historię Straży Pożarnych

Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa

Organizację i zadania ochrony przeciwpożarowej

Organizację oraz zadania OSP i ich Związku

Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów

Organizowanie i prowadzanie akcji ratowniczej

Sprzęt ratowniczo- gaśniczy

Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, zbiorów, transportu i składowania  palnych płodów rolnych, substancji niebezpiecznych

Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.