Uczniowie z Mroczna I miejsce w Powiecie w Turnieju BRD

Dnia 30 kwietnia 2017 r. na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Brali w nim udział uczniowie szkół naszego powiatu. Uczniowie z Mroczna kolejny już raz zdobyli I miejsce.

Zwycięska drużyna w składzie:  Patrycja Mikczyńska, Patrycja Raszkowska i Maciej Żuralski 14 maja  wraz z nauczycielem prowadzącym Anetą Bartnicką pojedzie na Turniej Wojewódzki do Iławy.

Uczniowie walczyli o zwycięstwo najpierw w konkurencji teoretycznej tj. teście wiedzy o ruchu drogowym, a następnie musieli wykazać się umiejętnościami z zakresu jazdy na rowerze po torze przeszkód i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Rywalizacja była zacięta, ale przebiegała w przyjaznej atmosferze. Spotkanie było doskonałą okazją do przypomnienia zasad bezpieczeństwa na drodze i poszerzenia wiedzy w tym zakresie.

Młodsza drużyna z Mroczna zakwalifikowała się na II miejscu po Szkole Podstawowej  z Brzozia Lubawskiego.  Reprezentowali ją : Nadia Witkowska, Zofia Roguska, Filip Renkel, Fabian Łożyński. Opiekunką drużyny jest: Ewa Rutkowska