Wolontariat

Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

W tym roku Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom z uroczystym zapaleniem świecy i wizytą Mikołaja odbyła się 30.11.18 na toruńskim lodowisku Tor-Tor. Dla uczestników przygotowane były upominki od Mikołaja. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w Mrocznie włączyli się w akcję pomocy ubogim dzieciom na misjach i podarowali przybory szkolne takie jak: kredki, zeszyty, długopisy, linijki, zeszyty, farby.

 


 

Szkolne Koło Caritas im. Matki Teresy z Kalkuty działa na terenie szkoły i parafii od 2004,zrzesza wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i szkoły średniej. Tematyką zajęć jest związana z realizacją Jezusowego Przykazania Miłości Boga i Bliźniego.

Głównymi celami jest formacja młodego człowieka w kierunku uniwersalnych wartości moralnych i społecznych, wzbogacanie i umacnianie roli wychowawczej szkoły, propagowanie żywego, autentycznego przykładu wiary, pogłębienie nauki Pana Jezusa o miłosierdziu Bożym, szerzenie nauki Jezusa wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na różne potrzeby biedy ludzkiej i krzewienie ducha czynnej miłości, stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, kształtowania osobowości w pracy nad sobą, rozpoznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy, stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Toruńskiej dla dzieci, osób samotnych, ubogich, poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.

Wolontariusze co roku dbają o zaniedbane groby na parafialnym cmentarzu (zdjęcia), otaczają opieką pomniki pamięci narodowej groby ofiar zamordowanych w czasie II wojny światowej w Trzcinie i  na cmentarzu w Mrocznie pełniąc honorową wartę w dniu  Wszystkich Świętych 1.11. Od kilku lat wspierają akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przekazując maskotki na święta Bożego Narodzenia (zdjęcia). Swój wkład mają też w oprawie Adwentu, Wielkiego Postu, w czasie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej