Godziny lekcyjne

Godziny lekcyjne

w Szkole Podstawowej  w Mrocznie

1. 8.30 –   9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.25 – 12.10
5. 12.20 – 13.05
6. 13.15 – 14.00
7. 14.05 – 14.50