Samorząd uczniowski

Członkowie Samorządu Szkolnego

w roku szkolnym 2018/2019:


Przewodniczący:

Bartosz Poniewski

Zastępca:

Klaudia Dudulska

Pozostali członkowie:

Agata Lewicka

Paweł Wajc