Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2016 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2016 r.

3. Ferie zimowe: 23 stycznia-5 lutego 2017 r. województwa : podlaskie, warmińsko-mazurskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 13-18 kwietnia 2017 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

  • Część humanistyczna: 19 kwietnia 2017 r. (środa) – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  • część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00

– z zakresu matematyki – godz. 11:00

  • część z języka nowożytnego 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

– na poziomie podstawowym – godz. 9:00

– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2017 r.

Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.