Nauczyciele w Zespole Szkół w Mrocznie w roku szkolnym 2016/2017

Bartnicka Aneta

Dąbrowska Joanna

Dmochewicz Ryszarda

Ewertowski Bernard

Falkowska Jadwiga

Galińska Dorota

Kalisz Alina

Kamińska Anna

Kirzanowska Irena

Klimek Ilona

Kopycińska Jolanta

Lendzion-Komar Danuta

Machujska Beata

Markowska Maria

Osicka Daniela

Piotrowicz Amelia

Prokop- Kłosowska Sylwia

Rutkowska Ewa

Rutkowska Marlena

Rutkowski Dawid

Salis Krystyna

Socha Krystyna

Sokołowska Beata

Szczepańska Monika

Szymański Maciej

Świetlik Beata

Thimm Piotr

Zielazna Edyta

Żuralska Anna