Plan dyżurów nauczycieli

Plan dyżurów w Zespole Szkół w Mrocznie ważny od 24 października 2016 r.

Lp

Godziny

Hol A

Hol B

Hol C

Hol D

Hol E

Boisko

poniedziałek

1

2

3

4

5

6

7

8.15-8.30

9.15-9.25

10.10-10.25

11.10-11.25

12.10-12.20

13.05-13.15

14.00-14.05

Len.-Komar

Osicka

Len.-Komar P

Dąbrowska

Dąbrowska

Osicka P

Kalisz

Galińska

Len.-Komar P

Ewertowski

Rutkowski P

Len.-Komar P

Bartnicka

Falkowska

Falkowska

Rutkowska

Falkowska P

Kopycińska

Kopycińska

Kopycińska P

Kopycińska P

Piotrowicz

Falkowska P

Piotrowicz

Piotrowicz

Galińska

Świetlik

Piotrowicz

Rutkowska

Dąbrowska

Thimm

Thimm

Thimm

Bartnicka

Rutkowska P

Salis P

Kalisz P

Salis

Rutkowski P

Dmochewicz

Markowska

Kamińska

Kalisz

Kamińska

Dmochewicz P

Ewertowski

Salis

Bartnicka

Bartnicka P

Ewertowski

Ewertowski P

Kamińska

Świetlik

Rutkowska

Salis P

Socha

Dmochewicz

Bartnicka

Szymański P

Dmochewicz

Galińska

Prokop-Kłosowska

Osicka

Rutkowska

Świetlik

Rutkowski

wtorek

1

2

3

4

5

6

7

8

8.15-8.30

9.15-9.25

10.10-10.25

11.10-11.25

12.10-12.20

13.05-13.15

14.00-14.05

14.50-14.55

Len.-Komar

Len.-Komar P

Kalisz

Klimek

Szymański P

Szymański P

Żuralska

Ewertowski

Galińska

Rutkowska P

Galińska P

Galińska

Galińska

Falkowska

Piotrowicz P

Kopycińska P

Falkowska P

Kopycińska

Kopycińska

Kopycińska

Kopycińska

Piotrowicz

Len.-Komar

Piotrowicz P

Dmochewicz

Falkowska

Len.-Komar

Dmochewicz

Dmochewicz

Thimm

Thimm

Thimm

Rutkowska

Rutkowska

Salis

Salis P

Dąbrowska P

Prokop-Kłosowska

Klimek P

Dmochewicz P

Kamińska

Kamińska

Osicka

Ewertowski

Żuralska

Żuralska P

Kamińska

Kamińska

Galińska

Osicka

Socha

Dąbrowska P

Dąbrowska P

Salis

Klimek

Szymański

Markowska

Kalisz P

Ewertowski P

Salis

Ewertowski

Dąbrowska P

Rutkowski

Rutkowski

Thimm

Rutkowski

Osicka

Klimek

Szymański

Dmochewicz

środa

1

2

3

4

5

6

7

8

8.15-8.30

9.15-9.25

10.10-10.25

11.10-11.25

12.10-12.20

13.05-13.15

14.00-14.05

14.50-14.55

Rutkowska

Galińska P

Galińska

Galińska P

Kalisz P

Galińska P

Szymański

Szymański

Bartnicka

Osicka

Dmochewicz P

Dmochewicz

Rutkowska

Kalisz

Falkowska

Falkowska P

Piotrowicz P

Falkowska P

Piotrowicz P

Falkowska

Kopycińska

Piotrowicz

Rutkowska

Len.-Komar

Kopycińska

Len.-Komar

Len.-Komar

Kopycińska

Piotrowicz

Falkowska

Szymański

Thimm

Thimm

Dmochewicz

Thimm

Kalisz

Bartnicka P

Bartnicka P

Socha

Galińska P

Dąbrowska P

Kamińska

Dąbrowska P

Kamińska

Kamińska

Kamińska

Świetlik P

Kamińska

Salis

Galińska

Markowksa

Salis P

Salis P

Osicka

Ewertowski P

Osicka

Świetlik

Świetlik

Ewertowski

Ewertowski

Ewertowski

Dąbrowska P

Osicka

Dmochewicz P

Osicka

Kalisz

Kalisz

Rutkowski

Rutkowski

Rutkowski

Rutkowski

Prokop-Kłosowska

czwartek

1

2

3

4

5

6

7

8

8.15-8.30

9.15-9.25

10.10-10.25

11.10-11.25

12.10-12.20

13.05-13.15

14.00-14.05

14.50-14.55

Rutkowska

Dąbrowska

Dmochewicz P

Galińska

Klimek P

Klimek

Thimm

Kalisz

Kalisz P

Żuralska

Dąbrowska P

Dąbrowska

Dąbrowska P

Kopycińska

Kopycińska P

Piotrowicz

Rutkowska

Rutkowska

Kopycińska

Piotrowicz

Piotrowicz

Falkowska P

Kopycińska P

Falkowska P

Len.-Komar

Falkowska

Len.-Komar

Len.-Komar

Dmochewicz

Osicka

Osicka

Dmochewicz

Thimm

Thimm

Galińska

Galińska

Rutkowska P

Klimek P

Osicka P

Dmochewicz P

Dmochewicz P

Kamińska

Salis

Salis P

Prokop-Kłosowska

Salis

Kamińska

Kamińska

Kamińska

Ewertowski

Osicka

Socha

Ewertowski

Salis

Żuralska P

Kalisz

Żuralska

Dmochewicz

Dmochewicz P

Kalisz P

Osicka P

Żuralska P

Kalisz

Rutkowski

Rutkowski

Rutkowski

Prokop-Kłosowska

Galińska

Szymański

Żuralska

Szymańskii

piątek

1

2

3

4

5

6

7

8.15-8.30

9.15-9.25

10.10-10.25

11.10-11.25

12.10-12.20

13.05-13.15

14.00-14.05

Rutkowska

Len.-Komar

Dąbrowska

Thimm P

Szymański

Dmochewicz

Szymański

Kamińska

Galińska

Thimm P

Osicka

Galińska P

Rutkowska P

Piotrowicz

Piotrowicz

Piotrowicz P

Rutkowska

Piotrowicz

Piotrowicz

Falkowska

Falkowska P

Kopycińska

Kopycińska

Kopycińska P

Len.-Komar

Kopycińska

Len.-Komar

Falkowska

Thimm

Rutkowski

Thimm

Falkowska

Szymański

Dmochewicz

Kalisz

Osicka

Salis P

Galińska P

Dmochewicz P

Osicka P

Galińska

Thimm

Rutkowska P

Kamińska

Szymański

Dąbrowska

Kalisz

Salis

Kalisz

Socha

Salis

Osicka

Dąbrowska

Dąbrowska

Osicka

Salis P

Kalisz P

Ewertowski P

Kalisz P

Bartnicka P

Ewertowski

Ewertowski

Dmochewicz

Rutkowski

Rutkowski

Thimm

Rutkowski