Plan lekcji

Plan lekcji w Zespole Szkół Publiczne Gimnazjum w Mrocznie

ważny od 24 października 2016r.

Dni tyg.

IIIb

 

 

IIIa

 

 

II

 

 

I

Poniedziałek

0
1

J.polski

J.polski

Biologia

Chemia

2

Matematyka

Matematyka

Chemia

Biologia

3

W-f

Chemia

Matematyka

J.polski

4

Biologia

J.angielski

Infor/J.niem

EDB

5

Chemia

Biologia

W-f

J.angielski

6

Geografia

W-f

J.angielski

J.niemiecki

7
8

Wtorek

0
1

Historia

Geografia

J.Polski

J.Polski

2

Biologia

Wos

Historia

Matematyka

3

Matematyka

W-f

Religia

Technika

4

Fizyka

Historia

Matematyka

W-f

5

J.Polski

J.Polski

Fizyka

Religia

6

Religia

Fizyka

J.angielski

Muzyka

7

W-f

Religia

Technika

J.angielski

8

Środa

0
1

Informatyka

Matematyka

W-f

Biologia

2

Matematyka

Historia

Geografia

J.polski

3

W-f

J.polski

Infor/J.niem

Matematyka

4

G.wychowawcza

G.wychowawcza

G.wychowawcza

G.wychowawcza

5

J.Polski

J.niem

Plastyka

W-f

6

J.niemiecki

W-f

J.polski

J.angielski

7

J.angielski

Wdż

J.niemiecki

8

Czwartek

0
1

Geografia

J.angielski

J.polski

W-f

2

Z.artyst

J.polski

Biologia

Historia

3

Religia

Matematyka

Historia

J.polski

4

J.polski

Fizyka

Religia

Matematyka

5

Fizyka

Z.artyst

J.agnielski

Religia

6

J.angielski

Biologia

Matematyka

Fizyka

7

WDŻ

Religia

W-f

J.agnielski

8

Piątek

0
1

W-f

J.polski

WOS

Historia

2

Historia

Matematyka

Matematyka

Geografia

3

Matematyka

J.angielski

W-f

J.polski

4

WOS

W-f

J.agnielski

Matematyka

5

J.polski

Geografia

Z.artyst

Chemia

6

J.agnielski

Informatyka

J.polski

W-f

7
8

Wych.

 

 

Galińska Dorota

 

 

Ewertowski Bernard

 

 

 

Bartnicka Aneta

Osicka Daniela