Plan zajęć świetlicy

Plan zajęć świetlicy szkolnej ważny od 24 października 2016 r.

 

Godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

0. 730 – 815

M.Szczepańska

J.Kopycińska

A.Bartnicka

A.Kamińska

R.Dmochewicz

D.Lendzion-Komar

P.Thimm

D.Rutkowski

A.Kamińska

J.Falkowska

D.Osicka

B.Ewertowski

I.Kirzanowska

A.Piotrowicz

B.Ewertowski

E.Rutkowska

B.Ewertowski

A.Kalisz

A.Kamińska

P.Thimm

  1. 830 –   915
  1. 9 25_ 1010
  1. 10 20 – 11 05
  1. 1125 –  1210
  1. 121513 00
P.Thimm
B.Ewertowski
B.Ewertowski
K.Salis

D.Galińska

P.Thimm
  1. 1305 –   13 50
M.Szczapańska

P.Thimm

B.Ewertowski

P.Thimm

A.Kamińska

P.Thimm

A.Żuralska

P.Thimm

M.Szczepańska
  1. 1405 –  14 50
P.Thimm
B.Ewertowski P.Thimm

J.Dąbrowska

P.Thimm

M.Rutkowska

P.Thimm
  1. 1455 – 1530
P.Thimm A.Żurlaska P.Thimm

M.Szymański

A.Żuralska